Dijagnostika


Dijagnostika nije besplatna i obavlja se do nivoa komponenti. Zadatak dijagnostike je da otkrije koja komponenta u računarskom sklopu pravi problem. Matična ploča i procesor se smatraju jednom komponentom. Skidanje procesora spada već u testiranje komponente. Provera vodova matične ploče spada u dijagnostiku.

Osim dijagnostike potoji i testiranje komponenti koje se posebno naplaćuje po komponenti. Testiranje predstavlja proveru funkcionalnosti komponenata, na primer da li memorija radi ispravno ili pravi greške u toku rada i slično.